Företag i huset

SPF Stallarholmen

SPF Stallarholmen är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden pensionärsförening ansluten till Sveriges Pensionärsförbund, SPF.
Föreningen har f n 276 medlemmar och bedriver följande aktiviteter:
Resor, bridge, boule, canasta, linedance, golf, studiecirklar och akvarellmålning för medlemmarna.
De flesta aktiviteterna bedrivs i huvudsak i eller i nära anslutning till Gula Industrihuset.

ordförande Dan Stenmark
Tel 070 – 882 03 11
Email

Hemsida
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial