Företag i huset

Gilla Stallarholmen

Gilla Stallarholmen är ett månadsmagasin som kommer ut med 10 nummer varje år. Det innehåller en mix av välskrivna reportage, vackra bilder och lockande annonser. Tidningen delas ut till alla hushåll i Stallarholmen, men finns även att hämta i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk.

Stefan Seidel
Tel 070 – 285 10 25
Email

Facebook Hemsida
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial