Project Description

Psykoterapeut Raili Ala

Behöver du prata med någon som förstår?
Psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod om du upplever stress, oro, depression, nedstämdhet, kriser, sorg, ångest, fobier, har traumatiska upplevelser, ätstörning eller har behov av psykologisk rådgivning. Jag arbetar med inriktning KBT och schematerapi med individer, par, familjer och grupper. Jag erbjuder även samtal via video och telefon.

Raili Ala
Tel 070 899 12 44
Email

Hemsida