V 3 drar satsa Friskt igång sin verksamhet på Loftet i Gula Industrihuset igen.
Vårens schema bjuder på:
Danzy, måndagar kl 19-20 med Kia
Core för nybörjare, torsdagar kl 19-20 med Kia
För mer information besök Satsa Frisks hemsida